Att sätta upp mål

Lever man i nuet mår man bra för stunden, planerar man långsiktigt och sen kanske inte genomför det så blir man olycklig. Svårt det där, gäller nog att hitta en balans. Att ha mål i livet är förvisso bra, men ibland kanske man satsar eller bygger för högt eller snabbt. Realistiska mål är nog att … [Read more…]